۱۷ شهریور

گردشگری چیست؟

گردشگری یا توریسم چیست؟ به‌طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می‌شود. هر چند که در سال‌های اخیر شامل

۱۷ شهریور

چرا گردشگری اهمیت دارد؟

افزایش درآمد وقتی گردشگران به کشوری وارد می‌شوند الزاماً باید هزینه‌هایی را در آن کشور بپردازند مثل هزینه خوراک و محل

۱۷ شهریور

گردشگری انبوه چیست؟

مسافرت دسته جمعی تا دو شرط تأمین نشود به فعلیت درنمی‌آید. پیشرفت در تکنولوژی که حمل و نقل جمع زیادی را

۱۷ شهریور

علم اقتصاد کلان

در علم اقتصاد یا اقتصاد کلان در تئوری اقتصاد یا در اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری مقدار خریداری شده از کالاها در واحد

۱۷ شهریور

دارائی به چه معناست؟

دارائی واقعی وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری دردارائی واقعی پول سرمایه‌گذاری شده به منظور خرید دارائی برای هدف نگهداری، فروش یا اجاره برای

۱۷ شهریور

سرمایه‌گذاری چیست؟

سرمایه‌گذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به‌طور دقیق تر سرمایه‌گذاری تعهد پول یا سرمایه

۱۷ شهریور

فرهنگ چیست؟

فرهنگ فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزار است

آخرین خبر ها