۱۷ شهریور

فرهنگ چیست؟

فرهنگ فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزار است

۱۷ شهریور

سرمایه‌گذاری چیست؟

سرمایه‌گذاری به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به‌طور دقیق تر سرمایه‌گذاری تعهد پول یا سرمایه

۱۷ شهریور

دارائی به چه معناست؟

دارائی واقعی وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری دردارائی واقعی پول سرمایه‌گذاری شده به منظور خرید دارائی برای هدف نگهداری، فروش یا اجاره برای

۱۷ شهریور

علم اقتصاد کلان

در علم اقتصاد یا اقتصاد کلان در تئوری اقتصاد یا در اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری مقدار خریداری شده از کالاها در واحد

آخرین خبر ها